SETIAUSAHA BAHAGIAN, BAHAGIAN SUMBER MANUSIA
YANG BERUSAHA ENCIK AHMAD RAJIUN BIN ABU BAKAR

 

“Ahli AKRAB perlu bersyukur dan rasa seronok dalam menjalankan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Perlu mencari dan meneroka cara dan pendekatan baru yang mencabar kebiasaan. Ambil ‘spirit’ dari penerapan agenda-agenda transformasi kerajaan dan cuba menterjemahkan semangat itu dalam tugas dan hala tuju masing-masing. AKRAB Jabatan Perdana Menteri perlu luaskan jaringan kerjasama atau ‘networking’ di antara jabatan dan kementerian lain untuk tujuan penambahbaikan dan memperkasakan lagi peranan yang boleh dimainkan, jangan bergerak secara ‘silo’. Ciri-ciri inovasi dan Kreativiti perlu diterapkan dalam gerak kerja – AKRAB JPM perlu kreatif”.

wpChatIcon