Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of C:\xampp\htdocs\rakan\sites\all\modules\counter\counter.lib.inc).

VISI, MISI & OBJEKTIF

Home » VISI, MISI & OBJEKTIF

“Menjadikan AKRAB sebagai penggerak pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia”.

   
1. 

Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi.

2. Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan kehidupan.
3. Bertindak sebagai perantara antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaia     masalah.
4.  Mewujudkan hubungan baik dengan pihak            pengurusan sumber manusia di agensi bagi       memudahkan perlaksanaan aktiviti AKRAB.
   

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri.