Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of C:\xampp\htdocs\rakan\sites\all\modules\counter\counter.lib.inc).

Piagam Pelanggan

Home » Piagam Pelanggan

Kami ahli AKRAB berjanji akan :-
1)

Bekerjasama dengan Seksyen Pengurusan Psikologi, Bahagian Inovasi & Pengurusan Sumber Manusia di dalam:-

 i -  Merancang, menyelaras dan memberikan perkhidmatan psikologi dan kaunseling.
ii - Menganjurkan aktiviti psikologi dan kaunseling seperti ceramah, syarahan, bengkel, seminar dan sebagainya 

2) Menyimpan semua rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk tindakan susulan dan statistik.
3) Melaporkan aktiviti dan perkara berkaitan psikologi dan kaunseling kepada pihak Seksyen Pengurusan Psikologi.
4) Melaporkan aktiviti psikologi dan kaunseling kepada Seksyen Pengurusan Psikologi sekurang-kurangnya 3 bulan.