Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of C:\xampp\htdocs\rakan\sites\all\modules\counter\counter.lib.inc).

PELAN STRATEGIK

Home » PELAN STRATEGIK

PELAN STRATEGIK

PEMANTAPAN ORGANISASI AKRAB JPM

 

Untuk pelaksanaan Pelan Strategik AKRAB JPM, memerlukan struktur organisasi AKRAB yang mantap, sistematik dan fungsional. Pengiktirafan  AKRAB di peringkat kebangsaan perlu sebagai    ganjaran perkhidmatan. Kewujudan AKRAB perlu dimanfaatkan.  

 

Strategi :

 

i. Memantap dan memartabatkan organisasi AKRAB JPM untuk melahirkan warga JPM yang unggul dan dinamik.
ii. Menambah bilangan ahli AKRAB di JPM.
iii. Menghebahkan kewujudan dan peranan AKRAB JPM

STRATEGI

PROGRAM

KPI

OUTCOME

1. Memantap & memartabatkan  organisasi AKRAB JPM untuk melahirkan warga JPM yang unggul & dinamik

 

· Mewujudkan struktur       organisasi AKRAB yang sistematik & fungsional

 

· Mewujudkan Pelan Strategik AKRAB JPM 2015-2018

· Menyediakan sekurang-kurangnya satu laporan AKRAB setahun

· Mesyuarat   Jawatankuasa AKRAB 6 kali setahun

 

· Pelan Strategik              dilaksanakan mengikut jadual & konsisten

· Kewujudan AKRAB JPM  dirasai

· Membantu melahirkan   warga JPM yang unggul & dinamik

· Mengurangkan warga JPM yang bermasalah

· Mengukuh &  memantapkan organisasi AKRAB

2. Menambah bilangan ahli AKRAB JPM

 

· Perlaksanaan Program      Peningkatan Rakan          Pembimbing (Pra AKRAB 1 dan 2)

 

· Dua kali sekali setahun

 

· Pertambahan bilangan ahli AKRAB

· Keberkesanan AKRAB meningkat

 

3. Hebahkan     kewujudan dan peranan AKRAB JPM

· Memperkasa Laman Web AKRAB

· Temu mesra

 

   

 

 

MENINGKATKAN KOMPETENSI AHLI AKRAB JPM
 

Untuk melancarkan pelaksanaan fungsi dan peranan, ahli AKRAB perlu kompeten dan mempunyai keyakinan diri untuk menjalankan tugas. Tahap keyakinan ini dapat dicapai dengan ilmu            pengetahuan, kemahiran dan latihan  secara terancang dan teratur.

 

Strategi :

Melahirkan ahli AKRAB yang berwibawa, berketerampilan, berilmu, berintegriti, berwawasan, proaktif, fungsional dan mesra.

 

STRATEGI

PROGRAM

KPI

OUTCOME

1. Melahirkan ahli AKRAB yang           berwibawa,            berketerampilan, berilmu, berintegriti, berwawasan,     proaktif, fungsional dan mesra.

 

 

· Peningkatan  kompetensi AKRAB secara terancang dan berterusan.

 

· Laporan Program setahun seperti:

i. Pembangunan kendiri

ii. Perkongsian ilmu

iii. Pembangunan kerjaya

iv. Pembangunan sepanjang hayat

 

- Ahli AKRAB yang kompeten,        berketerampilan, serta berakhlak mulia.

 

 

 

REBRANDING : MEMPERKASAKAN FUNGSI DAN PERANAN AHLI AKRAB
 

Untuk mempelbagai, fungsi dan peranan ahli AKRAB bukan sahaja berperanan diperingkat rakan sekerja malah menjadi medium perantaraan di antara rakan sekerja dan pihak pengurusan.        Bertujuan untuk memupuk persaingan dan  budaya kerja yang sihat dan positif. Menghasilkan ahli AKRAB yang  seimbang dari segi prinsip moral dan etika yang mantap.

 

STRATEGI

PROGRAM

KPI

OUTCOME

1. Berperanan dalam pelaksanaan program-program yang       menjurus ke arah budaya kerja yang sihat dan positif.

 

 

· Mengadakan program pasca AKRAB seperti:  psikopendidikan, lawatan, CSR/AKRAB Care (pendekatan krisis), program-program psikologi & kaunseling, Kelompok    bimbingan

 

· Sekurang-kurangnya 3  program         dilaksanakan setahun

· Ahli AKRAB main peranan sebagai (Buddy System), Minimum 10 orang pasangan

 

 

· Main peranan ahli AKRAB    berlaku

· Peningkatan tahap kesedaran warga terhadap kewujudan dan peranan AKRAB

· Penglibatan

· Warga organisasi dalam program anjuran AKRAB

 

· Melaksanakan Program Buddy System/AKRAB Extra

 

· Ahli AKRAB main peranan sebagai (Buddy System),    Minimum 10 orang pasangan

 

· Mewujudkan budaya kerja yang harmoni & sejahtera